Beraterinnenprofile

Han­nah Sauerschell

Fach­be­reichs­lei­tung
Son­der- und Inte­gra­ti­ons­päd­ago­gin (M.A.)
Sys­te­mi­sche Fami­li­en­the­ra­peu­tin
Tel. 0176 — 246 72 775

hannah.sauerschell@wegweiser-boehlen.de


Negi­na Djojan

stellv. Fach­be­reichs­lei­tung
Päd­ago­gin (B.A.)
Tel.: 0176 — 535 50 175

negina.djojan@wegweiser-boehlen.de

frau

Hen­ri­ke Blief­fert

Psy­cho­lo­gi­sche Psy­cho­the­ra­peu­tin
(Schwer­punkt tie­fen­psy­cho­lo­gisch fun­dier­te The­ra­pie) i.A.
Tel.: 0177 — 71 75 907

henrike.blieffert@wegweiser-boehlen.de

Tabea Isa­bel Lori


Sozia­le Arbeit (B.A.)
Media­to­rin
Traumafachberaterin/Traumapädagogin
Tel: 0176 54518714

isabel.lori@wegweiser-boehlen.de